Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΠΑΤΟΨΑΡΑ

ΠΑΤΟΨΑΡΑ
Γαϊτανούρι, Γραβανάς, Φιάμουλα

25.0 cm
εύρος βάθους 1 - 150 m

Thalassoma pavo
Γύλος, Ιλάρι, Λεμοναριά, Πουρπουριά, Σπετσιάς

30.0 cm
εύρος βάθους 0 - 120 m

Coris julis
Δράκαινα, Αραχνοδράκαινα

45.0 cm
εύρος βάθους - 100 m

Trachinus araneus
Δράκαινα, Γραμμοδράκαινα

50.0 cm
εύρος βάθους ? - 150 m

Trachinus radiatus
Δράκαινα, Μεγαλοδράκαινα, Βαρσάμι, Γρούζα

53.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,860 g
εύρος βάθους 1 - 150 m

Trachinus draco
Δράκαινα, Μικροδράκαινα, Βαρσάμι

15.0 cm

Echiichthys vipera
Σκαρμός

40.0 cm
εύρος βάθους ? - 400 m

Synodus saurus
Πέρκα, Ακανθόπερκα

32.0 cm
εύρος βάθους 1 - 84 m

Sargocentron rubrum
Πέρκα, Πέρδικα, Γραμματικός, Μπογιατζής

36.0 cm
εύρος βάθους ? - 150 m

Serranus scriba
Χάνος

40.0 cm
εύρος βάθους ? - 500 m

Serranus cabrilla
Χάνος, Χανάκι, Πέρκα, Περκάκι, Πέρδικα, Καψομούλα

25.0 cm
εύρος βάθους 5 - 100 m

Serranus hepatus
Χάνος, Κοκκινόχανος

27.0 cm
εύρος βάθους ? - 300 m

Anthias anthias
Χειλού του βυθού, Ακανθολαπίνα

Έως 25.0 cm
εύρος βάθους 30 - 500 m

Acantholabrus palloni
Χειλού, Κατραβάνος, Κόσσυφος, Λαπίνα

18.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m

Ctenolabrus rupestris
Χειλού, Λάμπαινα, Λαπίνα, Τιγρολαπίνα, Φαγανέλι

Έως 17.0 cm
εύρος βάθους 1 - 30 m

Symphodus roissali
Χειλού, Λάμπαινα, Πρασινοχειλού

Έως 47.0 cm

Labrus viridis
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Κοκκινολαπίνα

Έως 18.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m

Symphodus mediterraneus
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Ματολαπίνα

Έως 12.0 cm
εύρος βάθους 1 - 30 m

Symphodus ocellatus
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροματολαπίνα

Έως 28.0 cm

Symphodus melops
Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροουρολαπίνα

Έως 14.0 cm
εύρος βάθους 1 - 25 m

Symphodus melanocercus
Χειλού, Λαπίνα, Ταωλαπίνα, Κόσσυφος

Έως 44.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m

Symphodus tinca
Χειλού, Λαπίνα, Φαγανέλι

Έως 16.0 cm

Symphodus cinereus
Χειλού, Ταινιολαπίνα

10.0 cm
εύρος βάθους 2 - 40 m

Symphodus doderleini
Χειλού, Τσίχλα, Σουβλομύτικο, Κίχλα, Μυτολαπίνα

13.0 cm
εύρος βάθους 1 - 50 m

Symphodus rostratus
Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Μαυροχειλού, Μαργιορί

Έως 45.0 cm

Labrus merula
Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Σμερνοχειλού, Πέρδικα

Έως 65.9 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,350 g
εύρος βάθους 1 - 50 m

Labrus bergylta
Χτένι, Κτένι, Κατσούλα, Παπαγάλος, Ποντικόψαρο, Λειρί, Γάτα, Κατεργάρα, Κατεργάρος, Κοκκινόγλωσσα, Ρουσέττα, Τσατσάρα

Έως 38.0 cm
εύρος βάθους 1 - 90 m

Xyrichtys novacula
Σπάρος

24.0 cm
εύρος βάθους 0 - 90 m

Diplodus annularis
Σπάρος, Ζεβρόσπαρος

55.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,740 g
εύρος βάθους 30 - 300 m

Diplodus cervinus cervinus
Σαργός, Καμπανάς, Καραγκιόζης, Αυλίας, Κακαρέλλος, Κραχατζής

45.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,300 g
εύρος βάθους 0 - 160 m

Diplodus vulgaris
Σαργός, Μυτάκι, Ούγαινα, Ούαινα, Σουβλομάτης, Χιώνα

60.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,680 g
εύρος βάθους 0 - 150 m

Diplodus puntazzo
Σαργός, Χαρακίδα

45.0
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,870 g
εύρος βάθους 0 - 50 m

Diplodus sargus sargus
Σκαθάρι, Ασκάθαρος, Βαγιούνο

60.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,220 g
εύρος βάθους 5 - 300 m

Spondyliosoma cantharus
Σκάρος

50.0 cm
εύρος βάθους 20 - 50 m

Sparisoma cretense
Σάλπα Aραβίας

30.0 cm

Crenidens crenidens
Σάλπα, Σάρπα

51.0 cm
εύρος βάθους ? - 70 m

Sarpa salpa
Καλογριά, Καλόγρια, Καλογρίτσα, Καστανάκι

25.0 cm
εύρος βάθους 2 - 40 m

Chromis chromis
Καρδινάλιος, Κρεμμύδι, Τσιμπούκι

15.0 cm
εύρος βάθους 10 - 200 m

Apogon imberbis
Μουρμούρα, Μουρμούρι, Βασιλόψαρο

55.0 cm
εύρος βάθους 0 - 150 m

Lithognathus mormyrus
Μπαρμπούνι ανατολής, Λοχίας

20.0 cm
εύρος βάθους 10 - 120 m

Upeneus moluccensis
Μπαρμπούνι, Κουτσομούρα, Λασπομπάρμπουνο

30.0 cm
εύρος βάθους 10 - 328 m

Mullus barbatus barbatus
Μπαρμπούνι, Πετρομπάρμπουνο, Λασπομπάρμπουνο

40.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,000 g
εύρος βάθους 5 - 409 m

Mullus surmuletus
Σκιός, Καλιακούδα

70.0 cm
εύρος βάθους ? - 200 m

Sciaena umbra
Τσιπούρα, Λίγδα, Καμπανάρα, Κότσα, Κοτσί, Μαρίδα, Χρυσόφα

70.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 17.2 kg
εύρος βάθους 1 - 150 m

Sparus aurata
 
Συναγρίδα, Συναγρίδι

100.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 14.3 kg
εύρος βάθους 0 - 200 m

Dentex dentex
Φαγγρί κορωνάτο, Συναγρίδα Mαρόκου, Κεφαλάς

45.0 cm
εύρος βάθους 20 - 500 m

Dentex maroccanus
Φαγγρί κορωνάτο, Τσαούσης

106 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 15.0 kg
εύρος βάθους 20 - 220 m

Dentex gibbosus
Φαγγρί, Ζωνοφαγγρί

80.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,000 g
εύρος βάθους ? - 170 m

Pagrus auriga
Φαγγρί, Μαύρο φαγγρί, Μπούρος

80.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,920 g
εύρος βάθους 10 - 180 m

Plectorhinchus mediterraneus
Φαγγρί, Στικτοφαγγρί

90.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 11.6 kg
εύρος βάθους ? - 200 m

Pagrus caeruleostictus
Φαγγρί, Φαγγρόπουλο, Μερτζάνι

91.0 cm
μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,720 g
εύρος βάθους 0 - 250 m

Pagrus pagrus
Λυθρίνι, Κοκκινολέθρινο

42.0 cm
εύρος βάθους ? - 250 m

Pagellus bellottii
Λυθρίνι, Λεθρίνι

60.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 3,240 g
εύρος βάθους ? - 300 m

Pagellus erythrinus
Μουσμούλι, Κατεργάρης, Μούκι

36.0 cm
εύρος βάθους ? - 500 m

Pagellus acarne
Μπαλάς

65.0 cm
εύρος βάθους 30 - 500 m

Dentex macrophthalmus
Κεφαλάς

70.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 4,000 g
εύρος βάθους ? - 700 m

Pagellus bogaraveo
Κοκκινόψαρο

100.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g
εύρος βάθους 180 - 800 m

Beryx decadactylus
Σκορπιδομάνα, Σκορπιομάνα, Λειψός

47.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,550 g
εύρος βάθους 50 - 1100 m

Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Σκορπίνα, Κόκκινη σκορπίνα, Χάφτης

50.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,960 g
εύρος βάθους 20 - 500 m

Scorpaena scrofa
Σκορπίνα, Κοκκινοσκορπίνα

50.0 cm
εύρος βάθους 75 - 800 m

Scorpaena elongata
Σκορπιός, Σκορπίδι, Λειψός

24.0 cm
εύρος βάθους 10 - 700 m

Scorpaena notata
Σκορπιός, Αραχνοσκορπιός

11.0 cm

Scorpaenodes arenai
Σκορπιός, Πελαγοσκορπιός

52.0 cm
εύρος βάθους 100 - 600 m

Pontinus kuhlii
Σκορπιός, Σκορπίνα, Σκορπίδι, Μαυροσκορπιός, Καφετιά, Χάφτης

37.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 870 g
εύρος βάθους ? - 800 m

Scorpaena porcus
Σκορπιός, Σκορπιός Kαντενά

15.0 cm
εύρος βάθους 50 - 200 m

Scorpaena loppei
Σκορπιός, Σκορπιός Mαδέρας

14.0 cm
εύρος βάθους 20 - 40 m

Scorpaena maderensis
Σκορπιός, Τραχυσκορπιός

50.0 cm
εύρος βάθους 200 - 2500 m

Trachyscorpia cristulata echinata
Ροφός Xάϊφας

110 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg
εύρος βάθους 90 - 220 m

Epinephelus haifensis
Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος

120 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg
εύρος βάθους 20 - 200 m

Epinephelus aeneus
Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος, Βλαχοσφυρίδα

157 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 35.0 kg
εύρος βάθους 30 - 400 m

Epinephelus caninus
Βλάχος

210 cm TL
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 100.0 kg
εύρος βάθους 40 - 600 m

Polyprion americanus
Σφυρίδα, Σφυριδίτσα, Σφυριδοπούλα, Στήρα

40.0 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,000 g
εύρος βάθους 4 - 160 m

Epinephelus fasciatus
Πίγκα

144 cm
μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 49.7 kg
εύρος βάθους 15 - 200 m

Mycteroperca rubra

Δεν υπάρχουν σχόλια: